KANALIZACJA

Na tej stronie publikujemy dokumenty i pisma związane z planowaną budową kanalizacji w naszym Ogrodzie.

2023-03: Odpowiedź MWiK na pismo 5 ROD do Prezydenta Bydgoszczy
Odpowiedź MWiK na pismo 5 ciu ROD-ów 22 03 2023

2023-03: odpowiedź z Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy dotycząca naszego wniosku o dotację na budowę kanalizacji
OZ-odp

2022-12: Odpowiedź PZD na nasz wniosek
2022-09: Odpowiedź wiceprezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza
2022-07: Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2022-07: Pismo Prezydenta R. Bruskiego do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

2022-07: Pismo do Prezydenta Bydgoszczy

2022-07: Odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wniosek Zarządu.

2022-06: Pismo do Komisji Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-05: Kolejne pismo do WFOŚiGW

2022-02: Odpowiedź MWiK na wniosek o budowę sieci w alejkach

2022-01: Wniosek do MWiK o wybudowanie sieci w alejkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12: Odpowiedź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasze pismo z dn. 26.11.2021

 

2021-11: Ponowne pismo (nasze) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-11: Pismo ponaglające od Miejskich Wodociągów
MWIK ponaglenie do przyłaczenia się do kanalizacji

2021-11: Odpowiedź Prezydenta Bydgoszczy

2021-10: Pismo Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w odpowiedzi na nasze pismo z 2021-09

2021-10: Pismo PZD w odpowiedzi na nasze pismo z 2021-09OdpPZD

2021-10: Pismo „Wody Polskie” w odpowiedzi na nasze pismo z 2021-09

2021-09: Pismo Zarządu ROD do Marszałka Województwa Kujawsko-PomorskiegoPismo do Marszałka Województwa

2021-09: Pismo Zarządu ROD do Prezydenta Miasta BydgoszczyPismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2021-09: Pismo Zarządu ROD do Wód PolskichPismo do Wód Polskich

2021-09: Pismo Zarządu ROD do Prezesa Polskiego Związku Działkowców
Pismo do Prezesa PZD

2021-08: Pismo Zarządu ROD do WFOŚiGW w sprawie uzyskania dotacji
2021-08_Pismo w sprawie kanalizacji do WFOSIGW

2020-11: Zatwierdzenie projektu i zgoda na budowę kanalizacji -Prezydent Bydgoszczy
2020-11_Pozwolenie na budowę

2020-06: Pismo MPWiK w sprawie możliwości pozyskania dotacji na kanalizację

2019-11-20: Korespondencja Zarządu w sprawach kanalizacji od 06 – 09. 2019r.
ROD Camping - Kanalizacja

2019-03-25: KONCEPCJA PROJEKTOWA
KONCEPCJA

2018-12-19: MWiK o planowanym na 31.03.2019 r. zakończeniu prac

 

2017-12-27:  Urząd miasta o możliwym dofinansowaniu inwestycji

2017-12-14:  Informacja MWiK o rozpoczęciu prac

2017-10-03:  Warunki techniczne na przyłączenie ROD do sieci miejskiej.


 2017-09-18: Wniosek Zarządu ROD do MWiK o wydanie warunków

 

2017-06-07: Pismo Prezydena Bydgoszczy o planach budowy kanalizacji.


2017-02-21 Plany MWiK ws. kanalizacji Opławiec – Janowo

2016-04-30: Uchwała WZD ws. budowy kanalizacji.