2014-09_Zebranie ogólne

Zebranie ogólne działkowców w dniu 20. 09. 2014 r. miało rozstrzygnąć – jakie stowarzyszenie będzie zarządzać ROD „Camping”. Z powodu braku wymaganego quorum, Ogród pozostał w strukturach PZD.
Było to zgodne z oczekiwaniem wszystkich obecnych…