ŚMIECI

Obowiązuje zakaz wyrzucania i gromadzenia gabarytów na terenie śmietników!