ZARZĄD

Kadencja od 27.04 2019 roku:
1. Jacek Głazik Działka nr 98  – Prezes (do 31.05.2021 Barbara Szewczyk, od 1 lipca 2021r. obecny)
2. Andrzej Błażejewicz – Wiceprezes – Działka nr 86
3. Joanna Perzan – Skarbnik – Działka nr 36
4. Anna Brudkowska-Lau  – Sekretarz – Działka nr 20
5. Marcin Geppert – członek Zarządu – Działka nr 34

Komisja Rewizyjna:
1. Joanna Prętkiewicz-Szumiło – Działka nr 121
2. Dorota Górecka – Działka nr 122
3. Hanna Dunisławska-Białecka – Działka nr 14

Koordynator d/s kanalizacji:
Pan Kazimierz Szymański – Działka nr 18

Telefon do  Prezesa – 604 552 257
e-mail: prezes.rod.camping@wp.pl