ZARZĄD

Kadencja od 27.04 2019 roku:
1. Jacek Głazik Działka nr 98  (do 31.05.2021 Barbara Szewczyk)
2. Andrzej Błażejewicz – Wiceprezes – Działka nr 86
3. Joanna Perzan – Skarbnik – Działka nr 36
4. Anna Trybuszewska – Sekretarz – Działka nr 59
5. Anna Mąkol – członek Zarządu – Działka nr 38

Komisja Rewizyjna:
1. Joanna Prętkiewicz-Szumiło – Działka nr 121
2. Dorota Górecka – Działka nr – Działka nr 122
3. Hanna Dunisławska-Białecka – Działka nr 14

Koordynator d/s kanalizacji:
Pan Kazimierz Szymański – Działka nr 18

Telefon do  Prezesa – 604 552 257
e-mail: prezes.rod.camping@wp.pl