20. 01. 2018 r.

1. Stan finansów, wpłaty działkowców, zaległości w opłatach.
2. Rozliczenie energii elektrycznej – informacja dla działkowców.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Program komputerowy dla ogrodów działkowych – wyznaczenie osób, którym zostaną nadane uprawnienia użytkowania programu DGCS PZD SYSTEM.
5. Przygotowanie planu pracy na 2018 r.
6. Informacja o deklaracji na podatek rolny i podatek od nieruchomości na 2018 rok.

Z analizy wpłat działkowców wynika, że z wpłatą za I ratę kanalizacji (termin minął 30.11.2016 r.) zalega 8 osób, w tym jedna osoba zalega z całą opłatą, a pozostałe na mniejsze kwoty. Łącznie zaległość za I ratę kanalizacji wynosi 5000,- zł. Zaległości w opłatach II raty na kanalizację (termin minął 30.11.2017 r.) dotyczą 33 osób na łączna kwotę 15.550,- zł, w tym 15 osób nie wpłaciło pełnej kwoty, pozostałe osoby wniosły częściowe opłaty. Zaległości w opłatach ogrodowych powyżej 300,- zł dotyczy 12 osób. Uwzględniono wpłaty na dzień 19.01.2018 r.
Przypominamy, że termin uregulowania opłat ogrodowych minął 30.06.2017 r. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Wcześniejsze dokonywanie wpłat w formie zaliczkowej, znacznie ułatwia regulowanie należności. Zachęcamy do wpłat zaliczkowych w roku 2018, aby uniknąć kumulacji opłat w drugiej połowie roku.

Po odczytaniu liczników energii elektrycznej, przygotowujemy informację o zużyciu energii przez poszczególnych działkowców. Informacje zostaną przesłane do końca lutego br. na adresy mailowe oraz adresy zamieszkania (dla osób, które nie podały adresów mailowych). Osoby, które nie podały swoich adresów mailowych, prosimy o ich przesłanie na adres: prezes@rod-camping.pl

Ogród nasz otrzymał pismo z dnia 14.12.2017 r. z przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy informujące o rozpoczęciu w dniu 7.11.2017 r. realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w ul. Biwakowej, Meysnera, Olimpijskiej i Relaksowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsze półrocze 2019 r. W roku bieżącym Zarząd ROD „Camping” wyłoni w drodze przetargu wykonawcę dokumentacji projektowej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie ROD, umożliwiającej podłączenie naszego Ogrodu do nowo wybudowanej sieci kanalizacji. Rozpoczęcie prac wykonawczych na terenie naszego Ogrodu przewidujemy na wrzesień/październik 2019 r.

Program komputerowy przygotowany dla ogrodów działkowych na zlecenie Krajowej Rady PZD zostanie wkrótce przekazany do dyspozycji Zarządu. Na użytkowników programu wyznaczono Pana Mirosława Korzeniowskiego jako administratora systemu, Panią Barbarę Szewczyk oraz Ośrodek Finansowo-Księgowy PZD prowadzący księgowość naszego Ogrodu.

Plac pracy Zarządu ROD „Camping” na rok 2018 zostanie przygotowany na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2018 r.

W dniu 12.01.2018 r. Prezes Zarządu złożyła w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Bydgoszczy Deklarację na podatek rolny na rok 2018 DR-1 wraz z załącznikami oraz Deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2018 DN-1 wraz z załącznikami. Złożenia tych deklaracji wymagają obowiązujące przepisy, natomiast nie wiąże się to z koniecznością jakichkolwiek opłat, bowiem Ogrody działkowe podlegają zwolnieniom podatkowym w tym zakresie.
Nadal poszukujemy chętnych do pracy w Komisji Rewizyjnej, do tej pory zgłosiła się tylko jedna osoba. Potrzebne są jeszcze dwie. Telefon Pani Prezes – 604 552 257.