24.02.2018 r.

1. Stan finansów, zaległości w opłatach.
2. Rozliczenie energii elektrycznej.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Instalacja programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM dla ogrodów działkowych.
5. Plan pracy na 2018 r. – propozycje członków Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna.
7. Opłata za wodę – nowe przepisy.

Jedna osoba nadal zalega z opłatami za kanalizację (I i II rata) oraz z opłatami ogrodowymi. W przypadku braku wpłaty zaległości, Zarząd podejmie kroki przewidziane w Regulaminie ROD. Większość działkowców wywiązuje się z obowiązku terminowego regulowania opłat. Prosimy o wpłacanie zaliczek na poczet opłat ogrodowych, aby łatwiej było regulować bieżące opłaty.
Osoby, które podały adresy mailowe otrzymały już rozliczenie energii elektrycznej za 2017 r., pozostali działkowcy otrzymają informację za pośrednictwem poczty. Kwoty stanowiące niedopłatę powyżej 50 zł prosimy wpłacać na konto Ogrodu, mniejsze niedopłaty oraz nadpłaty zostaną uwzględnione w ogólnym rozliczeniu za rok 2018.

W lutym członkowie Zarządu spotkali się z dwoma Prezesami Ogrodów Działkowych z Myślęcinka – „Ustronie” i „Podgórze”, którzy mają już za sobą realizację inwestycji dot. podłączenia Ogrodów do kanalizacji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z realizacją inwestycji. W lutym odbyło się również spotkanie w Zarządzie Okręgu PZD prezesów pięciu Ogrodów, które podobnie jak my, przystępują do skanalizowania Ogrodów. Zarząd ROD „Camping” postanowił wysłać zapytanie ofertowe w sprawie przygotowania projektu przyłączenia naszego Ogrodu do miejskiej sieci kanalizacyjnej do 10 biur projektowych, zaproponowanych przez członków Zarządu. Obecnie przygotowujemy treść zapytania ofertowego. Sprawa kanalizacji będzie jednym z głównych tematów Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Ogrodu, planowanego na ostatnią sobotę kwietnia bieżącego roku. Następnym krokiem będzie powołanie komisji przetargowej spośród członków ROD „Camping”.

Program komputerowy dla ogrodów działkowych przygotowany na wniosek Zarządu Krajowego PZD został zakupiony przez nasz Ogród za kwotę 94,71 zł. Obecnie trwają prace nad instalacją programu.

Na ostatnim Walnym Zebraniu członków naszego Ogrodu w sierpniu 2017 r. nie wybrano Komisji Rewizyjnej z uwagi na brak chętnych do pracy w tej komisji. W związku z powyższym Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Bydgoszczy powołała z dniem 19 lutego 2018 r. Komisaryczną Komisję Rewizyjną ROD „Camping”. W skład Komisji weszły trzy osoby z naszego Ogrodu: Joanna Perzan, Dorota Górecka, Helena Gabrych. Komisja będzie działała do czasu wyboru tego organu na najbliższym Walnym Zebraniu ROD „Camping”.

Z Zarządu Okręgu PZD otrzymaliśmy informację, że od bieżącego roku na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. , zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych. Będzie to niestety dodatkowy koszt, który obciąży każdego z nas. Szczegóły zostaną omówione na Walnym Zebraniu. Załączam pismo z Zarządu Krajowego PZD w tej sprawie.

Dwie działki od lutego mają nowych dzierżawców, są to działka nr 48 i działka nr 56. Witamy nowych członków PZD.

Następne spotkanie Zarządu planowane jest na 24.03.2018 r.

Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

Prezes Zarządu
Barbara Szewczyk