Awaria w hydroforni.

Mieliśmy awarie zbiornika w hydroforni polegającej na znaczącym przecieku wynikającym z przerdzewiałego korpusu. Dzięki sprawnemu działaniu p. Romana obsługującego nasz system zaopatrzenia w wodę udało się zaspawać powstałą dziurę. W tym miejscu raz jeszcze przypominamy i apelujemy o oszczędne gospodarowanie wodą.  Zarząd ROD Camping