23 lutego 2019 r.

1. Kanalizacja – umowa z Biurem Projektów podpisana.
2. Stan finansów, wpłaty i zaległości działkowców.
3. Rozliczenie energii elektrycznej za 2018 rok – przygotowanie informacji dla działkowców.
4. Modernizacja hydroforni – kosztorys remontu.
5. Wody Polskie – opłata zmienna za czwarty kwartał 2018 r.
6. Brama główna – montaż automatu do otwierania bramy (uchwała).
7. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – podział zadań.