Nowe ogrodzenie- jakim kluczem otwierać?

W związku z zakończeniem prac budowlanych związanych z ogrodzeniem parkingu i terenu na którym ustawione są śmietniki, pragniemy poinformować iż kluczem otwierającym obie bramki oraz przesuwną bramę wjazdową jest ten sam klucz, jakim otwierane są wszystkie furtki wjazdowe na teren naszego ogrodu. Natomiast klucz do uchylnej bramy wjazdowej od strony boiska będzie w posiadaniu wyłącznie Pana Gospodarza i Zarządu. Wkładki zostały już zakupione i zaprogramowane pod nasz klucz, wymienione zostaną przed rozpoczęciem sezonu ogrodowego.
Zarząd ROD Camping

Ponowienie pisma do WFOŚiGW w Toruniu.

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo wysłane w sierpniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wysłaliśmy kolejne, zważywszy że Miejskie Wodociągi w Bydgoszczy wskazały ten podmiot jako właściwy do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu  Priorytetowego Ekoklimat. O odpowiedzi poinformujemy. Całą korespondencje dotycząca budowy znajdziecie w zakładce: DOKUMENTY→KANALIZACJA. Zarząd ROD Camping
 

Wprowadzenie zasady terminowości wpłat- co jeśli nie zapłacę?

W związku z brakiem dotychczasowej reakcji dłużników, obowiązkiem Zarządu dbania o finanse ogrodu, koniecznością zapewnienia środków na realizację budowy kanalizacji, brakiem wyznaczenia jasnych reguł a przede wszystkim działań wobec osób zalegających z płatnościami ogrodowymi Zarząd  stosować będzie :
1) naliczanie odsetek ustawowych liczonych od terminu obowiązku ich płatności , zgodnie z § 150 ust. 1 Statutu PZD i § 19 Regulaminu ROD. Naliczanie odsetek jest obowiązkiem Zarządu wynikającym wprost z przepisów Regulaminu ROD,
2) wystąpienie z pozwem do sądu w postępowaniu upominawczym, zgodnie z § 20 Regulaminu ROD,
3) WYPOWIEDZENIE UMOWY DZIAŁKOWEJ, dla osób zalegających powyżej sześciu miesięcy zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2) Ustawy o ROD.
Powyższa zasada dotycząca terminowości wpłat zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022r.
W tym tygodniu zostaną wysłane ponaglenia do zainteresowanych.
Dajemy tym samym wszystkim osobom zalegającym z płatnościami ostatni czas na ich uregulowanie.
Zasada dotycząca terminowości będzie stosowana konsekwentnie, na podstawie przyjętej Uchwały Nr 62/2021.
Suma zobowiązań na dzień 10.12.2021r. : 122.175,09zł (!)
Liczba osób zalegających z płatnościami : 54 osób  (!)
Liczba osób zalegających od ponad roku : 11 osób  (!)
Zarząd ROD Camping

Skrzynki mailowe ogrodu- jakie przeznaczenie.

Mamy trzy adresy mailowe, chcemy aby każdy z nich służył do innych celów:
prezes.rod.camping@wp.pl – do komunikacji z Wami, przesyłania Waszych pytań, informacji, propozycji, wyjaśnień itd.
rodcampingbydgoszcz@pzd.pl – to adres założony przez PZD w Warszawie dla każdego z ogrodów, chcemy aby ten kontakt pozostał nam do komunikacji z Okręgiem jak i Centralą PZD,
rod.camping.bydgoszcz@gmail.com – adres z którego będziemy prowadzić mailing, czyli komunikować Wam bieżące informacje jakie pojawiać się będą na naszej internetowej stronie. Z tego też adresu mailowego wysyłać będziemy informacje o opłatach ogrodowych.
To uporządkowanie adresów mailowych co do przesyłanych treści ułatwi Wam komunikację z nami, a Zarządowi usprawni zarządzanie całym procesem wzajemnej komunikacji zarówno tej wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Zarząd ROD Camping

Morsy Janowskie- terminarz spotkań.

Kochani 🙂 Sezon Morsów Janowskich w pełni. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na wspólne kąpiele, także i tych z Was którzy chcieliby dopiero spróbować. Jeżeli nawet macie obawy, to pomożemy i udzielimy cennych wskazówek i rad. Warto zrobić ten pierwszy krok dla poprawy samopoczucia i swojego zdrowia, zwłaszcza tak ważnej dziś odporności. Spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych spotkań:
11 grudnia 12.30 – sobota- Janowo                  18 grudnia 12.30- sobota- Janowo  
26 grudnia 12.30- niedziela- Janowo                 2 stycznia 12.30- niedziela – Janowo
                                                        Zapraszamy 🙂