Co się dzieje w sprawie kanalizacji?

Informacja na temat realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie ROD „Camping”
W chwili obecnej oczekujemy na zakończenie prac projektowych. Otrzymaliśmy informację z Pracowni Projektowej „Flowent”, że zakończenie projektu jest uzależnione od otrzymania z Urzędu Miasta decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na ternie ROD Camping przy ulice Biwakowej 12. Nowy termin załatwienia sprawy ustalono na dzień 17.08.2020 roku (Postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.07.2020 r. w załączeniu). Natomiast projekt powinniśmy otrzymać do dnia 30.09.2020 roku.
W dniu 25.06.2020 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wiceprezydenta Mirosława Kozłowicza z prezesami pięciu ogrodów, które podobnie jak my zostały zobowiązane do budowy kanalizacji na terenach ogrodów i podłączenia jej do kanalizacji miejskiej. Koszty realizacji są podobne i wynoszą ok. 15 – 18 tys. zł na działkę. Przedstawiciele Ogrodów zgodnie stwierdzili, że nie są w stanie podołać tak dużym kosztom realizacji inwestycji.
Urząd Miasta oferuje dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej maksymalnie w wysokości 500 zł na działkę, co w naszym przypadku daje kwotę 64 tys. złotych i możliwa jest do otrzymania po całkowitym zakończeniu inwestycji.
Wstępny koszt budowy kanalizacji na terenie naszego Ogrodu wynosi ok. 1 mln 800 tys. zł
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy poinformowały nas o możliwości uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z oprocentowaniem od 2 do 2,25% z możliwością częściowego umorzenia. Okres spłaty pożyczki wynosi od 5 do 15 lat.
Ze strony działkowców padła propozycja, aby Urząd Miasta sfinansował koszt położenia kanalizacji w alejkach ogrodowych, a działkowcy zapłaciliby za przyłączenie altan do sieci kanalizacyjnej ułożonej w alejkach.
Następne spotkanie w Urzędzie Miasta planowane jest na wrzesień b.r.
Projekt kanalizacji powinien być gotowy do dnia 30.09.2020 r. , natomiast ogłoszenie przetargu na jej budowę będzie możliwe po zabezpieczeniu całej kwoty na jej realizację.

Barbara Szewczyk