Skład Komisji Przetargowej.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Camping” w Bydgoszcz-Janowo powołał w dniu 3 czerwca 2022r. z pośród zgłoszonych kandydatów Komisje Przetargową dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z wymianą sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” w następującym składzie :

  • Pani Agata Sobczak- Apiecionek działka Nr 106 ,
  • Pan Juliusz Kompanowski działka Nr 87 ,
  • Pan Ryszard Lewandowski działka Nr 107,
  • Pan Robert Fortowski działka Nr 47,
  • Pan Kazimierz Szymański działka Nr 18.                                                                                     Zarząd ROD Camping