Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź „Wody Polskie”

Dostaliśmy pierwszą odpowiedź na wysłane pisma w połowie września do czterech instytucji o wsparcie finansowe dla ogrodowej inwestycji kanalizacyjnej – pierwszym jest odpowiedź Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.
W przesłanej odpowiedzi instytucja informuje , iż nie jest w stanie wesprzeć nas w realizacji inwestycji kanalizacyjnej, gdyż nie posiada wolnych środków finansowych.
Zachęcam do zapoznania się z całym tekstem pisma które znaleźć można również w zakładce DOKUMENTY⇒ Kanalizacja.
Prezes Zarządu Jacek Głazik