Śmieci wielkogabarytowe.

UWAGA !
Najbliższy termin wyrzucania śmieci wielkogabarytowych to:
1 – 7 września
Do tego czasu obowiązuje zakaz wyrzucania i gromadzenia
śmieci wielkogabarytowych przy kontenerach! 
Zarząd ROD Camping